Σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά
Σε Απόθεμα

Η εταιρία μας προσφέρει σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων, προκειμένου να αισθάνεστε ασφαλείς 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες το χρόνο.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

 • Σήμα διάρρηξης και συγκεκριμένα από ποιο σημείο (ζώνη) του προστατευόμενου χώρου  προήλθε
 • Σήμα λήξης του συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη
 • Σήμα αφόπλισης του συναγερμού που έγινε υπό απειλή
 • Σήμα προσωπική απειλής
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας
 • Σήμα πυρανίχνευσης
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής (ΤΕST)
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης σειρήνας ή αποσύνδεσής της
 • Πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα καλωδίων ζώνης
 • Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης βοηθητικής εξόδου (τροφοδοσία ραντάρ)
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες.  Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της
 • Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον πελάτη
 • Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας
 • Αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με την λήψη του σήματος οι χειριστές αστραπιαία προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες.  Ήτοι σε περίπτωση διαρρήξεως :

 • Ειδοποιούν την Άμεση Δράση
 • Ενημερώνουν τον συνδρομητή και τα άτομα που έχει ο ίδιος ζητήσει να ενημερώνονται κατά σειρά προτεραιότητας

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ετήσια συνδρομή σύνδεσης με το κέντρο λήψεως σημάτων : 131,30 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Για τον έλεγχο της όπλισης-αφόπλισης του συστήματος συναγερμού (ON/OFF), το ετήσιο κόστος είναι : 21,88 €
 • Για την αποστολή των σημάτων όπλισης-αφόπλισης του συστήματος συναγερμού με fax ή mail , το ετήσιο κόστος είναι : 21,88 €