Κεντρικές Μονάδες Συναγερμού Satel

                                                             

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε Κεντρικές Μονάδες Συναγερμού της Satel, με ποικίλα χαρακτηριστικά. Τα συστήματα συναγερμού της Satel διαχωρίζονται σε :

Ενσύρματα :
Την κατηγορία VERSA για μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και INTEGRA για μεγάλες εγκαταστάσεις, 

και Ασύρματα :
Την κατηγορία PERFECTA και την ΑΒΑΧ που είναι σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας της VERSA & INTEGRA