Ψηφιακοί Ανιχνευτές Κίνησης Διπλής Ανίχνευσης

Αν ο ανιχνευτής PIR (υπέρυθρος) ενδέχεται να εκτεθεί σε απότομη αλλαγή θερμοκρασίας (αν έχει τοποθετηθεί κοντά σε φούρνο ή κλιματιστικό), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανιχνευτής διπλής ανίχνευσης.  Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για ανιχνευτές στους οποίους χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι ανίχνευσης. Έτσι διασφαλίζεται καλύτερη απόδοση και μειώνονται οι ψευδοσυναγερμοί.