Ανιχνευτές - Radar Satel

                                             

Ο ρόλος του ανιχνευτή στο σύστημα ασφαλείας είναι να παρέχει πληροφορίες στη μονάδα συναγερμού. Αν συμβεί οτιδήποτε στην περιοχή του ανιχνευτή, που αναγνωριστεί ως απειλή σύμφωνα με το πρόγραμμα κεντρικής μονάδας συναγερμού, η μονάδα θα στείλει εντολή στις αντίστοιχες μονάδες να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα.  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ανιχνευτής παίζει το ρόλο των αισθήσεων του συστήματος. Τα ερεθίσματα που φτάνουν στην κύρια μονάδα συναγερμού (δηλ. τον εγκέφαλο) μέσω των ανιχνευτών, ενεργοποιούν τις αντιδράσεις και τις δράσεις του συστήματος. Ανάλογα με τον τύπο του ανιχνευτή, χρησιμοποιούνται διαφορετικά ερεθίσματα. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανιχνευτών, ενσύρματοι και ασύρματοι, όπως: 
Υπέρυθροι (ενεργητικοί και παθητικοί), Υπερηχητικοί, Μικροκυμάτων, Δόνησης, Θραύσης τζαμιού, Μαγνητικοί, Πλημμύρας, Καπνού, Αερίων κ.α.  αλλά και συνδυασμοί αυτών